Ekonomia i finanse mają ze sobą bardzo wiele wspólnego, jedno nie może bez drugiego istnieć. Z tymi dziedzinami związanych jest nierozerwalnie wiele pojęć, a jednym z tych podstawowych jest kapitał. Trudno bez niego mówić i w kontekście ekonomicznym, i finansowym. Kapitał oznacza tyle samo, co finansowe środki. Słowo to najczęściej pada wówczas, kiedy mówi się o rozpoczynaniu jakiejś działalności o charakterze gospodarczym. Kapitał to środek o charakterze wytwórczym – takowych środków wymienić można zresztą znacznie więcej, dla przykładu jest nim również praca. Kapitał nie zawsze musi posiadać formę finansową, chociaż z tym właśnie najczęściej się on kojarzy. Warto w tym miejscu nadmienić, iż kapitał może przybierać również formę technologiczną oraz towarową. W zakresie formy technologicznej wyszczególnić można dla przykładu urządzenia, maszyny, programy komputerowe, autorskie patenty i tym podobne. W języku potocznym natomiast kapitał jest pojmowany w kategoriach bardzo dużego i pokaźnego majątku,

http://www.magiaperswazji.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ