Przekład, czyli inaczej tłumaczenie, to zgodnie z encyklopedyczną definicją przełożenie tekstu wyprodukowanego w języku źródłowym lub wypowiedzi ustnej na określony język docelowy. Tłumaczenia można rozumieć zarówno jako samą czynność polegającą na przekładzie tekstu na inny język oraz jako wynik tegoż procesu, czyli powstały po tłumaczeniu tekst. Drugie znaczenie tłumaczenia tekst, który jest wtórny do tekstu źródłowego. W języku polskim rzadziej używa się słowa przekład. Używane jest ono raczej w kontekście przekładu tekstów literackim, na przykład odnośnie do przekładu Biblii, czy dramatów Szekspira na język polski. Przekład ma o wiele węższy zakres znaczeniowy od tłumaczenia. Dlatego właśnie to drugie słowo jest znacznie częściej używane. Mówiąc o tłumaczeniu można mieć na myśli zarówno tłumaczenie ustne jak i pisemne różnego rodzaju tekstów. Dotyczy to zarówno tekstów literackich, użytkowych oraz specjalistycznych. Słowo tłumaczenie pochodzi od łacińskiego translatio, które oznacza dosłownie – na drugą stronę.

http://www.yooki.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ