W każdym kraju bardzo ważnym elementem rozwoju są inwestycje. Jeśli spojrzymy na wzór na popyt globalny zobaczymy, że jedną ze zmiennych są właśnie inwestycje. W wielu krajów problem z inwestycjami jest taki, że nie ma odpowiednio dużych środków na rynku, jakie można by na nie przeznaczać. Z taką sytuacją możemy spotkać się w krajach w jakich gospodarka nie rozwijała się naturalnie przez wiele lat. Do takich krajów możemy zaliczyć Polskę w jakiej wiele inwestycji zależnych jest od państwa. Nie jest to dobry model, gdyż pieniądze jakie posiada państwo to jedynie transfery jakie pochodzą z podatków. Z tego powodu są to jedynie transfery jakie płyną od społeczeństwa na rzecz państwa. Takie pieniądze we wzorze na popyt globalny mogłyby stanowić część zmiennej wydatków konsumpcyjnych. Z tego powodu znacznie korzystniejsze są pieniądze pochodzące z innych krajów, czyli inwestycje zagraniczne. Rozwiązaniem są również formy zainteresowania obywateli dokonywaniem inwestycji wolnych środków finansowych. Wszelkie stowarzyszenia, czy fundacje jakie nastawione nas na inwestycje powinny być wspierane przez państwo, gdyż grupują środki finansowe dużych grup społecznych. Takie pieniądze mogą być przeznaczone na inwestycje, czyli rozwój kraju.

http://www.goforchange.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ