Kultura zawodu, jest pochodną kultury zbiorowej, ale także i kultury osobistej. Także kultury duchowej i na dodatek materialnej. Co zatem takiego, składa się na kulturę danego zawodu, np. ekonomisty? Przede wszystkim jest to kultura zbiorowa i zarazem cywilizacja, ale ogólnie pojęta. Występuje tutaj również system danej kultury i zarazem cywilizacji ekonomicznej, takich, jak, np. gospodarka rynkowa, koszt, podatki, eksport, fundusz, bilans, bank, handel, klient, targi handlowe, giełda, itd. Natomiast drugim kompanem kultury zawodu, jest wyżej wymieniona kultura osobista danego człowieka. Trzecim natomiast jest wszystko to, co jest specyficzne dla wykonania danego zawodu. Tak, np. dla danego ekonomisty, który pracuje na stanowisku kierowniczym, lub też pracuje w radzie nadzorczej, to istotnymi elementami tej właśnie wyżej wymienionej kultury zawodu, będą: wyznaczanie kierunków poszczególnych działalności, zasady postępowania oraz normy, podejmowanie decyzji, oczywiście decyzji ekonomicznych, kontrolowanie działalności, itp. Natomiast dla ekonomisty, który pracuje na stanowisku obsługi kredytowej, wyznacznikami danej kultury zawodowej, będą, np. zabezpieczenia kredytu, spłacanie kredytu, itd.

http://www.akcjakredyt.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ