W czasie rekrutacji na określone stanowisko rekruter w pierwszej kolejności czyta CV. Aplikacje, które przechodzą do danego etapu analizowane są na bazie listu motywacyjnego. CV jest najczęściej prezentacją kariery zawodowej. List motywacyjny z kolei powinien być dokumentem dostarczających przyszłemu pracodawcy dodatkowych informacji o kandydacie. Przede wszystkim poszukuje się w nim takich informacji, jak: dlaczego aplikuje się na dane stanowisko i do danej firmy, czego się od niej oczekuje, jakie posada się referencje, co motywuje go do pracy, w jakim środowisku najlepiej mu się funkcjonuje. Nie mniejsza wagę zwraca się na styl listu a także bogactwo słownictwa i charakter tego dokumentu. Szczególnie ważne jest to na stanowisku, którego zadaniem jest korespondencja z podmiotami zewnętrznymi firmy. List motywacyjny powinien być, zatem uzupełnieniem o informacje, na które nie ma miejsca w CV. Zazwyczaj list motywacyjny czytany jest wtedy, gdy po przeczytaniu CV nie ma się jeszcze pełnej pewności o tym czy aplikujący nadaje się na dane stanowisko.

http://www.adworkers.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ