Obecnie stosowane czynniki w chłodnictwie

Odkąd odkryto, że freon to jednej z najniebezpieczniejszych dla warstwy ozonowe, a przez to dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego, czynnik chłodniczy, rozpoczęło się poszukiwanie substancji, którą chłodnictwo mogło by z powodzeniem stosować w tak wielu dziedzinach, jak właśnie słynny czynnik R12. Jednak coraz bardziej restrykcyjne warunki stawiane nowym czynnikom chłodzącym sprawiają, że naprawdę trudno jest znaleźć substancję o podobnie dobrych właściwościach termodynamicznych. Na szczęście przemysł chłodniczy radzi sobie z tym problemem.Stworzono bowiem czynniki, które są mieszaninami kilku substancji o takich samych lub podobnych właściwościach fizykochemicznych. Chłodnictwo zna obecnie roztwory azeotropowe oraz roztwory zeotropowe. Te pierwsze są mieszaniną dwóch lub więcej jednorodnych czynników chłodniczych, które mają zbliżoną do siebie temperaturę parowania i skraplania. Z kolei roztwory zeotorpowe składają się z dwóch lub więcej jednorodnych czynników chłodniczych, które mają różne temperatury parowania i skraplania. W związku z tym roztwory azeotropowe, jakie stosuje przemysł chłodniczy nie wykazują poślizgu temperaturowego, w przeciwieństwie do zeotropowych. Chłodniczy przemysł stosuje również takie substancje jako czynniki chłodnicze, jak np. propan, izobutan, amoniak, woda i dwutlenek węgla.

www.mamy-dom.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ