Przedsiębiorstwo, które ma zamiar wziąć w banku kredyt, to musi mu zostać obliczona tak zwana zdolność kredytowa, to na jej podstawie może zostać obliczona maksymalna kwota takiego kredytu. Poza tym bierze bank pod uwagę zastaw, jaki może posiadać przedsiębiorstwo w różnej formie. W takim razie bank bierze pod uwagę chociażby ocenę formalno-prawną. O co w niej chodzi? Taka ocena ma za zadanie obliczyć zdolności przedsiębiorcy do zaciągania zobowiązań finansowych, poza tym jej zadaniem jest zweryfikowanie wiarygodności dokumentów i informacji dostarczonych bankowi. Tak więc bank sprawdza przedsiębiorstwo pod względem formalnym, czyli bierze pod uwagę kompletność, ważność oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym. Kiedy obliczana jest podstawa części tej oceny formalno-prawnej? W fazie analizy wniosku o udzielenie kredytu, ale także w fazie monitorowania spłaty kredytu. Taka analiza jest niezbędna, dlatego w każdym baku, w celu oceny możliwości przedsiębiorcy do otrzymania danego kredytu bierze się ją pod uwagę. To przeprowadzenie takiej dokładnej analizy jest warunkiem przejścia do etapu analizy merytorycznej. Taka ocena jest więc bardzo istotna.

http://moj-milion.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ