Rozkazy wykonywane przez podzespół bazowy tego rodzaju są opisywane w specjalnie dołączanych przez producenta listach rozkazów procesora. To na nich są umieszczone wszystkie czynności, które z powodzeniem mogą być wykonywane przez określony procesor. Di takich czynności możemy zaliczyć kopiowanie danych. Chodzi tutaj o kopię danych pochodzących z rejestru oraz pamięci operacyjnej. Ponadto ten rodzaj rozkazu odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Dla przykładu informacje z pamięci operacyjnej są zapisywane w rejestrze i na odwrót. To jest w pewien sposób zabezpieczenie przed utratą danych. Ponadto do rozkazów znajdujących się na liście rozkazów procesora mogą należeć działania arytmetyczne. W tym przypadku wyróżniamy procesy dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia, porównywania dwóch liczb do siebie oraz zmiana znaków liczby. Jak widać Listra procesów, które mogą być wykonywane przez procesor jest długa. Warto podkreślić, że podzespół bazowy tego rodzaju wykonuje miliony takich operacji w ciągu jednej sekundy.

www.check-it.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ