Również architekci oraz inżynierowie budownictwa to dwie grupy zawodowe, których przedstawiciele dostąpiły „zaszczytu” ustawowej konieczności wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dzieje się tak dlatego, ponieważ osoby wykonujące te zawody mogą narazić swoimi błędnymi decyzjami na szwank mienie innych ludzi, a wykonywane przez nie funkcje są odpowiedzialne. Do zawarcia ubezpieczenia OC zobowiązany jest każdy, kto został wpisany na listę członków izb architektów bądź inżynierów budownictwa – termin wykupu polisy to 30 dni od dnia wpisu na listę usługodawców wykonujących dany zawód. Suma gwarancyjna ubezpieczenia, podobnie jak w przypadku wielu innych profesji, wynosi 50 tys. euro. Ubezpieczenia OC, o których mówimy, mają jednak pewne ograniczenia i nie obejmują wszystkich możliwych do zaistnienia szkód. Tzw. wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela określa odpowiednia umowa ubezpieczenia, w której opisane są m.in. sytuacje i szkody powstałe w wyniku działań wojennych lub już po skreśleniu danego inżyniera czy adwokata z listy członków odpowiednich izb.

http://www.poznancitycenter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ