Obecnie jest bardzo dużo wskaźników ekonomicznych, które posiadają szerokie zastosowani, dzięki nim możemy przewidzieć różne sytuacje, obliczyć dotychczasowe wyniki firmy, czy danej działalności, jak i zdolność kredytowa. Warto najpierw zwrócić uwagę na wskaźnik zadłużenia. Obliczamy go sumując ze sobą zobowiązania krótkoterminowe z długoterminowymi i dzieląc to przez majątek. Można powiedzieć o tym wskaźniku, że ukazuje on nam potencjalny stopień zabezpieczenia spłaty ogółu zobowiązań majątkiem przedsiębiorcy. Dlatego jeśli chodzi o wyższy poziom wskaźnika, to informuje on nas, że jest wysoki udział kapitału obcego w finansowaniu jego majątku- oznacza to wysokie ryzyko potencjalnych kredytodawców. Jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia odsetek, to obliczamy go sumując wynik finansowy przed opodatkowaniem z odsetkami i dzieląc to przez odsetki. Możemy o tym wskaźniku powiedzieć, że ukazuje on nam sumę możliwości spłaty odsetek- chodzi tu o to, że ten wskaźnik ukazuje w pewnym sensie wiarygodność kredytową danego przedsiębiorcy, który ma zamiar otrzymać kredyt od banku. Na taki wskaźnik ma wpływ przedsiębiorca pobierający kredyt w banku.

http://blogopracy.net.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ