Żeńskie gusta

Dziewczęce pragnienia i marzenia należą do strefy nieodgadniętych i nieograniczonych możliwości. Nikt z drugiego, tego tzw brzydszego rodzaju nie jest w stanie odkryć i przewidzieć co lubią dziewczyny, gdyż ich gusta i humory zmieniają się nader często, tak jak poglądy polityczne większości polityków w tym kraju, który mógłby być piękny i zasobny ekonomicznie, gdyby nie kolejne ekipy rządzące nieudolnie i we własnych interesach. Korupcje od lat targane gospodarką i przynoszące niebagatelne straty dla budżetu państwa stały się wizytówką pewnej partii, która pomimo tychże działań wciąż posiada rządzące aspiracje. Na szczęście większość narodu, widząc przez lata działania pewnych środowisk politycznych i wtórowania im pewnych mediów, nabrała mądrości i doświadczenia, które przełożą się na przyszłościowe kolejne wybory. Należy mieć nadzieję, że mądrego społeczeństwa będzie coraz więcej. Wszak czterdzieści milionów obywateli potrafi zbudować silne państwo, choć podziałów nie da się zlikwidować. Pełnym jednak optymizmu jest fakt, iż coraz więcej pań uczestniczy w życiu politycznym. Być może specyficzna kobieca wrażliwość przełoży się na wzbogacenie duchowe publicznego życia, choć wiele obszarów wspólnych dla obu płci może zagwarantować dobrą, rzetelną i efektywna współpracę dla dobra obywateli ojczyzny, która jest jedna dla wszystkich, bez względy na różnice kulturowe czy pochodzeniowe. Oby tylko, pomimo różnic poglądowych, nigdy nie dążyć do sytuacji drastycznych, które mogą doprowadzić do jakiejś tragedii.

www.kosmetomania.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ