Charakterystyka energetyczna szyb zespolonych w oknach z PCV

Szyby w nowoczesnych oknach z PCV mają konstrukcje pozwalająca im na przepuszczanie części promieniowania słonecznego do wewnątrz pomieszczeń, a zatrzymywania energii, która chciałaby migrować przez okno na zewnątrz.

Do opisania skuteczności w oszczędzaniu energii cieplnej używa się kilku parametrów charakteryzujących okna z PCV.

Indeks łącznej przepuszczalności słonecznej energii

Okna z PCV są skomplikowaną konstrukcją, a promieniowanie słoneczne to jakby wartość dodana dla domu. Indeks całkowitej przepuszczalności światła oznacza się literą „g”. Daje obraz na ilość całkowitego promieniowania słonecznego, jakie jest w stanie wniknąć do wnętrza pomieszczenia. Przyjmuje się, że kąt, pod jakim powinny padać promienie słońca powinien być zbliżony do kąta prostego z nieznacznymi odchyłkami. Wartość całkowitego wydatku energetycznego wyrażana jest w procentach.

Parametr przepuszczalności świetlnej

Światło słoneczne wpadające przez okna z PCV dzieli się na część niewidzialną i widzialną. Parametr przepuszczalności świetlnej opisuje wartość światła widzialnego przedostającego się przez szyby okien z PCV. Promienie światło powinny tak jak wyżej padać pod kątem zbliżonym do prostego.

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik charakteryzuje okna z PCV pod względem strat ciepła. Opisuje strumień cieplny przenikający przez teoretyczną przegrodę. We wzorze na obliczanie strat ciepła realizowanych przez rozpatrywaną przegrodę budowlaną, brane pod uwagę są jeszcze dwie wielkości. Temperatura wnętrza budynku i temperatura zewnętrza. Wartość różnicy temperatur jest składnikiem ilorazu, a wynik daje współczynnik przenikania ciepła „U”. Im mniejsza reprezentacja liczbowa parametru, tym lepszy wynik. Współczynnik przenikania ciepła jest w ścisłej zależności z czynnikiem opisanym w pierwszym akapicie. Obie wartości, kiedy maleją oszczędności ciepła są większe, jednak naświetlenie pomieszczeń maleje. I odwrotnie, kiedy nasłonecznienie rośnie zwiększają się straty ciepła.

W oknach z PCV dobre parametry termiczne wynikają głównie z satysfakcjonującej jakości szkła użytego do produkcji szyb zespolonych. Niskoemisyjne szkło zimą przepuszcza więcej promieni słonecznych, latem zaś odbijają promienie nie dopuszczając do przegrzania.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Internorm

ZOSTAW ODPOWIEDŹ