Ceny w transporcie lotniczym ustalane są na podstawie taryf (w przewozach liniowych) oraz specjalnych umów (w przewozach czarterowych). W międzynarodowych przewozach lotniczych stosuje się taryfę towarową IATA, nazywana The Air Cargo Tariff (TACT). Dokument ten stanowi zbiór najważniejszych zasad i przepisów odnośnie taryf przewozowych, obowiązujących we wszystkich krajach zrzeszonych w IATA. TACT składa się z trzech tomów. Pierwszy z tomów reguluje procedury stosowane w międzynarodowym transporcie lotniczym. W pozostałych dwóch tomach znajdują się zestawy stawek towarowych (nawet 2 miliony). W tomie drugim odnaleźć można stawki z i do lotnisk w Ameryce Północnej: USA i Kanadzie. Trzeci tom zawiera informacje o taryfach stosowanych w innych państwach świata. Stawki związane są z odcinkami pomiędzy konkretnymi, wymienionymi w TACT portami lotniczymi. Tego typu par lotniskowych jest 230 000. Do każdej pary przypisano określoną kwotę, jaką należy opłacić za transport towarów na regularnych trasach. Stawki TACT opracowywane są na podstawie danych, dostarczonych przez poszczególnych przewoźników. Dodatkowo stawki za transport można konstruować na podstawie załączników do tomów.

www.autotydzien.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ