Krótka historia logistyki

Termin: logistyka został po raz pierwszy użyty w XIX wieku przez francuskiego generała Henriego de Jomini. W tamtym czasie chodziło o sprawy związane z transportem, zakwaterowaniem i zaopatrzeniem oddziałów wojskowych.Z pewnością te problemy musiały być załatwiane, odkąd istniało wojsko i wojny, tylko wówczas jeszcze nie funkcjonowała ta nazwa. Dopiero w latach czterdziestych dwudziestego wieku logistyka w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej stała się wyodrębnioną dziedziną zarządzania. Każde przedsiębiorstwo produkujące dowolny towar musiało go najpierw magazynować, następnie przetransportować do klienta, co wymaga specjalistycznych działań. Rozwój logistyki następował etapami. Pierwszy etap związany był z powstaniem wielkopowierzchniowych sklepów, co wiązało się z przemieszczaniem towarów, magazynowaniem oraz przygotowaniem zamówień. Drugi etap związany z rozwojem logistyki to integracja obejmująca wszystkie działania firmie w zakresie przemieszczania dóbr w obrębie przedsiębiorstwa, począwszy od zaopatrzenia, skończywszy na dystrybucji. Logistyka w trzecim etapie to inżynieria logistyczna, przy której wykorzystuje się programy komputerowe. Ostatni etap to faza sieci logistycznych, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań telekomunikacji i informatyki.

www.namotorze.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ