depresja

Jest mnóstwo szkół terapeutycznych prezentujących odmienne poglądy na cel tego, czym jest depresja oraz jak winno się ją leczyć. Choć wszystkie są na celu wyeliminowanie dolegliwości, nie zawsze dążą do tego tymi samymi drogami. Na czym polega depresja wedle ujęcia psychoanalitycznego oraz jak winno się ją leczyć?

Depresja jest zdecydowanie ważną chorobą, destabilizująca nie tylko życie chorego a też jego otoczenia.

Chory powszechnie znajduje się z kontaktów z przyjaciółmi lub rodziną. Możemy obserwować jak taka osoba „kończy się w sobie” czy z innej strony, ma poczucie niezrozumienia przez innych, pogardy do innych a też do siebie. Jeśli chory zaczyna uświadamiać sobie własną przypadłość powszechnie jest dzisiaj w czasie jej istnienia oraz to psychoterapia jest przydatna do tego aby móc sobie z nią poradzić. O obecności depresji potrafią świadczyć oraz różne sygnały takie jak: podwyższony nastrój, poczucie, iż wszystko można, rozbuchany humor, trudności w powstrzymaniu się od zakupów, nadużywanie alkoholu. Obecność takich objawów iż być efektem manii, która jest sposobem obrony przed depresją. Sposobem jeszcze bardzo ją pogłębiającym. Podwaliny do psychoanalitycznego rozumienia manii oraz depresji dał Zygmunt Freud w swej książki pt: „Żałoba oraz melancholia”. Praca ta opublikowana 1917 r. była się punktem wyjścia dla późniejszego rozumienia tychże zagadnień. Przedmiotem tego produktu nie jest traktowanie na temat słuszności wyjaśnień podjętych przez Freuda.

objawy depresji - jak ją rozpoznać

Depresja wedle psychoanalizy

Teorie psychoanalityczne nierozłącznie wiążą depresję z patologiami osobowości. Na jej pojawienie się potrafią również oddziaływać zdarzenia życiowe. Obiektem zainteresowania psychoanalityków jest więc przede wszystkim przeszłość chorego. Psychoanalitycy zakładają, iż na własne radzenie sobie ze stresem oddziałuje zwłaszcza dojrzałość procesów obronnych. Im bardzo są one elastyczne, tym lepiej oddają prawdziwy obraz rzeczywistości. Zabezpieczają także przed lękiem, jak też byciem psychicznym. Mechanizmy obronne są zautomatyzowane. Jeśli u danej osoby przeważają te bardzo prymitywne – jak wyparcie lub zaprzeczanie – będzie je ona powtarzać, mimo ich nieefektywności. To zmierza do nasilenia się lęku oraz pojawienia zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Depresja a nurt psychodynamiczny

Nurt psychoterapii psychodynamicznej odwołuje się do źródeł psychoanalizy, natomiast – wbrew sądom wielu osób utożsamiających te pojęcia – nie powiela jej. Dzisiejsza kuracja psychoanalityczna wygląda odmiennie aniżeli ta sprzed stu lat. Składa się ona przede wszystkim krótsza, a spotkania z pacjentem odbywają się nie częściej aniżeli w wypadku innych nurtów terapeutycznych. Niezwykle ważnym jej wizerunkiem jest zorientowanie na emocje. Zagrażające oraz negatywne emocje, podobnie jak również o nacechowaniu pozytywnym, są dokładnie omawiane w czasu sesji. Innym ważnym czynnikiem w trakcie kuracji depresji w podejściu psychodynamicznym jest identyfikacja wydających się tematów i wzorców, które pojawiają się w wiedzach oraz uczuciach pacjentów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ