Ostrężnik to niewielkie, leśne osiedle, które jest przysiółkiem Trzebiniowa. Jest jedną z ciekawszych miejscowości, jaką może się pochwalić Jura Krakowsko-Częstochowska, a miejsc, które warto zobaczyć w czasie wycieczki po jego okolicy jest sporo. Pomimo swych niewielkich rozmiarów, przysiółek ten jest ważnym węzłem szlaków turystycznych na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Do ciekawszych szlaków, które tędy przebiegają, zaliczyć należy:
-niebieski Szlak Warowni Jurajskich
-czerwony Szlak Orlich Gniazd
-czarny Szlak Gór Gorzkowskich
-ścieżka dydaktyczna „Tropem Tajemnic” (kolor żółty)
-zielony szlak rowerowy Zygmunta Krasińskiego
-Transjurajski Szlak Konny
Ostrężnik i jego najbliższa okolica to rejon bardzo ciekawy pod względem krajoznawczym i historycznym. Oprócz dawnego źródła Wiercicy (Źródło Zdarzeń) i pozostałości po zamku Ostrężnik, znajduje się tu sporo ciekawych ostańców skalnych oraz jaskiń, w tym najbardziej znana Jaskinia Ostrężnicka oraz znajdująca się w pobliżu Jaskinia Wiercica. Warto dodać, że w okresie II wojny światowej wiele tutejszych jaskiń służyło partyzantom działającym na tym terenie jako szpitale polowe. Rejon Ostrężnika jest również miejscem bardzo ważnym pod względem przyrodniczym – w celu ochrony tutejszych lasów w 1960 roku utworzono leśny rezerwat o nazwie „Ostrężnik”. Zajmuje on powierzchnię około 4 ha, a jego głównym zadaniem jest ochrona resztek naturalnego lasu, form skalnych oraz ruin zamku. Rezerwat ten jest atrakcyjnym miejscem dla tych turystów, którzy lubią piesze wycieczki i spotkania z tajemnicami. W rejonie miejscowości Ostrężnik miejsc niezwykłych i tajemniczych nie brakuje, a Jura prezentuje się tu wyjątkowo atrakcyjnie.

www.informacjanoclegowa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ