Podejmując się studiów dziennych każdy przyszły student może starać się przyznanie kredytu studenckiego. Kredyt studencki można także zaciągnąć na każdym roku akademickim studiów, w razie jakby sytuacja finansowa w rodzinie uległa pogorszeniu. Wnioski o kredyty studenckie składa się na początku każdego roku akademickiego, poręczycielami kredytu są rodzice oraz bank narodowy. Kredyty studenckie wypłacane są przez w postaci co miesięcznych wypłat przez cały okres studiów lub do momentu rezygnacji. Zrezygnować z takiego kredytu można w każdej chwili, co także stwarza pewną ochronę, nie wiąże aż do końca studiów. Kredyty studenckie są najniżej oprocentowanymi kredytami jakie są dostępne w świecie bankowym, kilka banków w kraju tylko go wypłaca. Po zakończeniu studiów klienci są zobowiązani do wniesienia wniosku o zakończenie co miesięcznych wypłat, a rozpoczęcie spłacania kredytu należy dokonać do dwóch lat od zakończenia studiów, co także jest ważną kwestią dla kogoś kto dopiero po studiach zaczyna pracować.

http://www.fineso.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ