Wielokrotnie w swoim życiu zmuszeni jesteśmy zaciągać kredyty w bankach. Jednak nie każdy z nas ma taką możliwość. Banki wprowadziły bowiem dość duże obostrzenia i wymagania w stosunku do potencjalnych kredytobiorców. Jednym z wymagań jest stabilny dochód odpowiedniej wysokości. Najlepiej, żeby klient miał umowę o pracę na czas nieokreślony, coraz rzadziej banki udzielają pożyczek osobom o krótszym okresie zatrudnienia. Kredyty udzielane są jedynie tym, którzy posiadają tzw. zdolność kredytową. Jest to weryfikowana przez bank potencjalna zdolność kredytobiorcy do terminowego regulowania zobowiązań określonej wysokości. Są tutaj zestawiane dochody klienta oraz jego wydatki. W ten sposób bank ocenia możliwości finansowe klienta. Stwierdza, czy jego budżet domowy wytrzyma kolejne obciążenie, czy też może będzie to już niemożliwe. Niejednokrotnie zdarza się, że brak zdolności kredytowej klienta wcale nie oznacza, że posiada on zbyt wiele zobowiązań, jakim są kredyty, albo że jest on nierzetelnym klientem. Może równie dobrze świadczyć o tym, iż nie posiada żadnej historii kredytowej.

http://www.pointsofview.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ